Пятница, 25-Сен-2020, 12:13:12
Главная
Christian Downloads WORLD
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: Leri  
Форум » О сайте » Вопросы, предложения, объявления » Благотворительный проект Библейского Общества
Благотворительный проект Библейского Общества
Elimelech Date: Понедельник, 03-Ноя-2008, 21:37:14 | Message # 1
Новичoк
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Статус:отсутствует
Благодійний проект Біблійного Товариства.

«Боже Слово в будинки для престарілих»

Дорогі у Христі


Ми раді вішати Вас любов'ю і миром нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа та знову через листування спілку­ватися з Вами!
Изображение
Українське Біблійне Товариство, мета якого - переклад, видання та поширення Біблії, особливим чином опікується долею хворих, знедолених людей та незахищених верст насе­лення нашої країни, які за різних обставин не мають можливості самостійно придбати Біблію. Протягом останніх шес­ти років Біблійне Товариство разом з Церквами проводить різні благодійні проекти, мета який - донести Слово Боже до кожної людини, котра потребує його. У цьому році ми вирі­шили приділити увагу людям похилого віку, які перебувають у будинках для престарілих.

Завданням Товариства є забезпечити цих людей духовним хлібом, дати їм можливість читати Слово Боже рідною мовою, відчути себе не самотніми та дізнатися, що ко­жен з них є дитям Божим. Ми маємо щире бажання допомогти людям літнього віку, які знахо­дяться у державних закладах з догляду за пенсіонерами.

Три роки тому ми разом із Вами вже брали участь у по­дібному проекті, але, зважаю­чи на велику кількість прохань щодо отримання духовної літе­ратури, ми вирішили повторити цей проект.

Отже, тисячі пенсіонерів у нашій країні, маючи пробле­ми з зором, потребують книги великого формату з крупним шрифтом. Ми запланували над­рукувати й подарувати їм два видання - «Євангеліє від Мар­ка» та «Псалтир» українською та російською мовами загаль­ним накладом 28 тисяч при­мірників. Собівартість цих двох книг складає 22 гривні. Для виконання цього проекту нам вкрай необхідна Ваша молитов­на та фінансова підтримка. Ми звертаємося до Вас з прохан­ням підтримати цей проект.

Заздалегідь щиро вдячні Вам за те, що Ви зробили свій внесок для того, щоб ще багато людей дізналося про Божу лю­бов і отримало вічне спасіння. Також просимо Вас підтримати цю велику благословенну, бла­годійну справу Вашими молит­вами. Після того, як духовна література буде розповсюджена, ми надішлемо Вам повну інфор­мацію про те, як здійснювався цей проект та його результати.

Ви можете надіслати по­жертвування поштовим пере­казом, скориставшись вкла­деним бланком, або пере­рахувати кошти на спеці­альний банківський раху­нок: Південне Регіональне Біблійне Товариство України р/р 260086206 в ХОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Херсоні, МФО 352093, код ЄДРПОУ 26185824, добровільне пожертвування на проект «Боже Слово в будинки для престарілих».

Нехай люблячий Господь щедро благословить Вас.


«Всё, что делается Небесами, - к добру» В. Талмуд, Брахот 60 б
МОЙ СИОН - МЕССИАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ПОРТАЛ
 
Pass Date: Воскресенье, 16-Ноя-2008, 21:05:56 | Message # 2
Ветеран
Группа: Супер Модератор
Сообщений: 1126
Статус:отсутствует
Перевод:
Благотворительный проект Библейского общества.
"Божье слово в дома для престарелых"
Мы рады приветствовать Вас любовью и миром нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и опять через письма общаться с Вами!
Украинское Библейское Общество, цель которого - перевод, издание и распространение Библии, особенным образом печется о судьбе больных, обездоленных людей и не защищенных верст населения нашей страны, которые из-за разных причин не имеют возможности самостоятельно приобрести Библию. Продолжительно последних шести лет Библейское Общество вместе с Церквами проводит разные благотворительные проекты, цель которых - донести Слово Божье к каждому человеку, который нуждается в нем. В этом году мы решили уделить внимание людям приклонного возраста, которые находятся в домах для престарелых.

Заданием Общества является обеспечение этих людей духовным хлебом, дать им возможность читать Слово Божье родным языком, ощутить себя не одинокими и узнать, что каждый из них является Божьим дитем. Мы имеем огромное желание помочь людям преклонного возраста, которые находятся в государственных учреждениях по уходу за пенсионерами.
Три года тому мы вместе с Вами уже принимали участие в подобном проекте, но, смотря на большое количество просьб на получение духовной литературы, мы решили повторить этот проект.
Итак, тысячи пенсионеров в нашей стране, имеючи проблемы со зрением, нуждаются в книгах большого формата с крупным шрифтом. Мы запланировали напечатать и подарить им два издания - "Евангелие от Марка" и "Псалтырь" на украинском и русском языках общим количеством 28 тысяч экземпляров. Себестоимость этих двух книг составляет 22 гривны. Для реализации этого проекта нам очень необходима Ваша молитвенная и финансовая поддержка. Мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать этот проект.
Заранее сердечно Вас благодарим за то, что Вы сделалисвой вклад для того, чтобы больше людей узнали про Божью любовь и получило вечное спасение. Также просим Вас поддержать эту большое благословенное благотворительное дело Вашими молитвами. После того, как духовная литература будет распространена, мы пришлем Вам полную информацию про то, как происходил этот проект и его результаты.
Вы можете перевести средства на специальный банковский счет: Южное Региональное Библейское Общество Украины р/р 260086206 в ХОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» в г. Херсоне, МФО 352093, код ЕДРПОУ 26185824, добровольное пожертвование на проект «Божье Слово в дома для престарелых».
Пусть любящий Господь щедро благословит Вас.

P.S. реквизиты лучше писать в оригинале. Pass


Любовь никогда не спрашивает: "А чего это будет мне стоить?"
 
Форум » О сайте » Вопросы, предложения, объявления » Благотворительный проект Библейского Общества
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright ChristianDownloads.Ru © 2020